fbpx

Goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het zogenaamde “vermogensrecht” en ziet dus toe op het stelsel van rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen. Het gaat kortgezegd over de mate van zeggenschap over een bepaald goed. Artikel 6 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (“BW“) bepaalt dat het gaat om “rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten”.

 

Onthoud: goederenrecht gaat over de regels wanneer eigendom (bijvoorbeeld van auteursrecht) overgaat en onder welke juridische voorwaarden dat gebeurt. Verbintenissenrecht gaat over de afspraken die partijen onderling bijvoorbeeld zelf aan zo’n overdracht verbinden.

%d bloggers liken dit: