fbpx
Zoek
Sluit dit zoekvak.

goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het zogenaamde “vermogensrecht”. Het ziet dus toe op het stelsel van rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen.

Kortgezegd gaat het over de mate van zeggenschap over een bepaald goed. Artikel 6 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (“BW“) bepaalt dat het gaat om:

“rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten”

Goederenrecht gaat dus over het recht ten opzichte van goederen. Je spreekt dus over een bepaald niveau van zeggenschap. Denk bijvoorbeeld aan het hoogste niveau van zeggenschap: eigendom. Eigendom geeft je volledig recht op een zaak.

Over zaken gesproken: de wet definieert ‘goederen’ als alle zaken en vermogensrechten. Dit kun je terugvinden in Artikel 1 van Boek 3 BW. Hierbij zijn zaken:

voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten” en vermogensrechten zijn “Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten”

Met zaken denken we bijvoorbeeld aan je huis, maar ook bijvoorbeeld aan je fiets en je telefoon. Vermogensrechten kun je je goed voorstellen als je denk aan rechten op ideeën en aandelen.

Onthoud: goederenrecht gaat over de regels wanneer eigendom (bijvoorbeeld van auteursrecht) overgaat, en onder welke juridische voorwaarden dat gebeurt. Verbintenissenrecht gaat over de afspraken die partijen onderling (bijvoorbeeld zelf) aan zo’n overdracht verbinden.

schema nederlands vermogensrecht