fbpx
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

procederen

Samurai_with_sword
Procederen en adviseren over (mogelijke) geschillen bij de rechter, arbitrage instituten en de Vaste Commissie Plagiaat van Buma/Stemra

Het verbintenissenrecht omvat situaties waarbij één of meerdere (rechts)personen door eenzijdige of tweezijdige rechtshandelingen of feitelijke handelingen aan elkaar gebonden zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan om afspraken over de overdracht van eigendom, waarbij verschillende soorten verbintenissen mogelijk zijn, zoals verbintenissen uit de wet, overeenkomsten of natuurlijke verbintenissen. Wanneer er sprake is van een overeenkomst op papier, spreekt men van het contractenrecht. Een overeenkomst kan echter ook mondeling worden gesloten, hoewel dit lastiger te bewijzen is. Voor meer informatie over het verbintenissenrecht en voorbeelden van overeenkomsten en checklists, kun je een kijkje nemen op Muziekcontracten.nl.

Een voorbeeld van een regel in het goederenrecht is de vereiste dat de overdracht van auteursrecht moet worden geregeld in een “akte”, zoals bijvoorbeeld een ondertekende overeenkomst. Zonder zo’n akte kan het auteursrecht niet worden overgedragen. De voorwaarden waaronder het auteursrecht wordt overgedragen, vallen onder het verbintenissenrecht.

Sander Petit is als advocaat geregistreerd bij de Nederlandse orde van advocaten op het hoofd- en subrechtsgebied van intellectueel eigendom. Hij is verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de orde tien opleidingspunten te behalen op elk geregistreerd hoofdrechtsgebied.