fbpx
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Verrekening van royalty’s en ontbinding van een overeenkomst bij Ruziënde Rockers

Afgelopen maand is er weer een interessante ‘muziekuitspraak’ online gekomen. De zaak speelde tussen de bandleden van Epica en hun platenlabel Centertainment. De band wil haar royalty’s uit online muziekexploitatie ontvangen, maar het platenlabel wilde die bedragen niet uitkeren en beriep zich op verrekening. Daarnaast is Epica tot ontbinding van de overeenkomst overgegaan omdat het label haar taken niet goed uitvoerde en de boel volgens de band had bedonderd. Terecht of onterecht?

In dit artikel omschrijf ik waar het mis ging, wat de rechter hiervan vindt en hoe je zo een situatie kan voorkomen.

https://www.youtube.com/watch?v=sTbk3SfUq9Q
Epica – Abyss of Time

Kort geding tussen Epica versus Centertainment

Het gaat hier om een civiele spoedprocedure, ook wel een “kort geding” genoemd. Zo’n kort geding procedure is geschikt als er een spoedeisend belang is. De rechter kijkt bij een kort geding naar de zaak en geeft een snelle en voorlopige beslissing. De rechter was in deze zaak van mening dat er spoed was, omdat de vermeende schade van de band steeds verder opliep. Daarbij hield de rechter rekening met het feit dat de band vanwege corona weinig optreden en minder inkomsten had.

What happened?

 • De band Epica is in 2002 opgericht.
 • De band heeft in 2002 een exploitatieovereenkomst gesloten met Double Dutch.
 • Dubbel Dutch is vervolgens in 2006 failliet gegaan, vlak daarvoor zijn alle masters overgedragen aan de echtgenote van de Double Dutch’s bestuurder. De echtgenote is vervolgens een eenmanszaak gestart, die daarna 3 albums van de band online heeft gedistribueerd via ‘Tune Core’.
 • De eenmanszaak is in 2020 Centertainment B.V. geworden, met daarboven Paradise Now Holding B.V. en het Engelse zusterbedrijf Paradise Now Ltd. Al deze bedrijven hebben de voormalig Double Dutch bestuurder als directeur/enig aandeelhouder.
 • Nadat de albums online zijn uitgebracht heeft het platenlabel nooit statements gestuurd aan de band, ondanks dat de band hier herhaaldelijk om heeft gevraagd. Als gevolg hiervan zijn de digitale inkomsten nooit afgerekend of gecollecteerd.
 • De band wilde daarom de overeenkomt ontbinden, maar volgens Centertainment is de ontbinding niet rechtsgeldig.
 • Centertainment beroept zich verder op verrekening, waarmee zij de te betalen bedragen wil wegstrepen tegen wat zij nog tegoed heeft.

Stellingen en vorderingen van partijen

Epica

De band is van mening dat het platenlabel de muziek te weinig heeft geëxploiteerd en de royalty’s voor online exploitatie onvoldoende heeft geïncasseerd of afgerekend. Epica wil daarom van de overeenkomst af via een ontbinding (dit is een bepaalde manier van beëindigen en wordt toegepast als er sprake is van ‘wanprestatie’). Verder vordert Epica een staking van de exploitatie van haar albums. Zij wil daarnaast haar masterrechten terug. Ook eist de band dat Centertainment als ‘fonogrammenproducent’ wordt doorgehaald op het lijstje van naburige rechten-organisaties. Uiteraard vordert de band ook inzage in de inkomsten van Centertainment zodat de digitale inkomsten gecontroleerd kunnen worden en de schade kan worden bepaald. Epica eist als voorloper daarop een (voorschot op de) schadevergoeding voor verschuldigde royalty’s. Tot slot eist de band dat Centertainment wordt veroordeeld in de proceskosten.

Centertainment

Het platenlabel vindt de ontbinding van de overeenkomst niet rechtsgeldig, omdat zij voldoende zou hebben geëxploiteerd. De royalty’s en statements heeft zij nog niet kunnen verstrekken, omdat dit via Engeland gaat en dit ingewikkeld is. Het Engelse zusterbedrijf ontvangt de royalty’s van Tune Core en dit moet vervolgens nog doorberekend worden naar het Nederlandse bedrijf en de band. Zij kon er dus naar eigen zeggen niet zoveel aan doen dat het allemaal niet of te langzaam ging. Uiteraard wil Centertainment de masterrechten en exploitatiemogelijkheden behouden. Tot slot vordert het label dat de band wordt veroordeeld in de proceskosten.

Verrekening van een vordering

Laten we eerst kort kijken naar wanneer je een vordering met een eventuele schuld mag verrekenen. Een partij mag tot verrekening overgaan als er is voldaan aan de volgende vereisten:

 1. Er is tussen partijen over-en-weer een vordering;
 2. De ‘prestatie’ beantwoord aan de schuld (bijvoorbeeld als partijen allebei een geldvordering op de ander hebben);
 3. Een van de partijen mag zijn schuld betalen (maar niet vereist is dat de schuld ook al opeisbaar is);
 4. De debiteur kan nakoming van zijn vordering afdwingen. Wanneer een vordering (nog) niet opeisbaar, dan is deze ook niet afdwingbaar. Een vordering is evenmin opeisbaar als de schuldeiser zich terecht op opschorting beroept en als de afspraak aan bepaalde voorwaarden onderhevig is.
 5. De verrekening moet expliciet door een partij worden ingeroepen.

Door de verrekening gaan beide verbintenissen tot betaling teniet.

Stel, je wil naar een festival, maar zit ff krap. Je leent daarom € 60 van een vriendin. Met die vriendin zit je vervolgens ergens tussen 6:00 en 20:00 op een zonovergoten terras te wijnen, wijnen, wijnen, maar zij komt erachter dat ze haar pinpas is vergeten. De rekening is € 150 en jullie hadden besloten die te splitten. De rekening wordt nu door jou voorgeschoten en je beroept je op verrekening. Jullie vorderingen op elkaar worden dan voor het verrekende bedrag tegen elkaar weggestreept. € 150 / 2 = € 75 – € 60 = € 15. Er blijft dus een resterende vordering van € 15 op die vriendin, terwijl jij je kaartje hebt terugbetaald en zij daarvoor dus geen geld meer krijgt. Logisch toch?

Kijk voor de volledige regeling en toelichting over verrekening hier.

Ontbinding van een overeenkomst

Voor de beoordeling van de ontbinding moest de rechter eerst kijken tussen welke partijen de overeenkomst gold. Niet alleen Double Dutch heeft veranderingen doorgemaakt, maar ook de band is qua samenstelling veranderd. Nu de band samen een vennootschap onder firma is begonnen in 2003 en Centertainment na overname van de masterrechten de zaken heeft doorgezet, gaat de rechter ervanuit dat de overeenkomst tussen de partijen gewoon in stand is gebleven. Bandleden die de groep hebben verlaten, hebben daarmee alleen wel afstand gedaan van hun vorderingen op Centertainment.

Voor de ontbinding zelf wordt er gekeken of Centertainment haar verplichtingen daadwerkelijk niet is nagekomen. De rechter heeft hierbij getoetst aan wat partijen van elkaar mochten verwachten. Het oordeel van de rechter is als volgt:

 • Centertainment had elk half jaar statements aan de band moeten verstrekken van de digitale exploitatie-inkomsten, maar heeft dit niet gedaan (net als in de zaak tussen Left Lane en Sony). Dat het innen van gelden bij Tune Core moeilijk was, was een risico van het platenlabel.
 • Er is nooit een bedrag voor de online exploitatie uitgekeerd aan de band. Het geld dat volgens Centertainment nog verrekend had moeten worden met de band, bestond volgens de rechter voor het grootste deel uit vorderingen die niet rechtsgeldig waren. Een deel van de kosten viel namelijk buiten de overeenkomst. Dit waren kosten voor producties die niet zijn geëxploiteerd of waren kosten die een vordering van Double Dutch betroffen. Het beroep op verrekening ging dus niet door!

Kortom, Centertainment heeft dus niet voldaan aan haar verplichtingen en er kan dus worden ontbonden, volgens de rechter in eerste aanleg.

De volledige regeling en toelichting over ontbinding staat hier.

Gevolgen

Partijen zullen toch afspraken met elkaar moeten maken of doorprocederen om uiteindelijk de gevolgen van de ontbinding duidelijk te krijgen. Het zou kunnen dat ze de muziek van de band niet zonder elkaar kunnen exploiteren; een deadlock dus.

Tot die tijd moet Centertainment medewerking bieden aan de band en mag zij zelf niet meer exploiteren. Ook de inkomsten van Tune Core dienen direct naar de band gestuurd te worden zonder tussenkomst van Centertainment of Paradise Now. Daarbij moet Centertainment inzicht verstrekken in de inkomsten. Ook moet er een voorschot op de schadevergoeding worden betaald.

Tips

 • Wat in deze zaak vooral opvallend is, is de bedrijfsconstructie van het platenlabel. Het Engelse zusterbedrijf Paradise Now kreeg namelijk het geld binnen van Tune Core. Zij kreeg namelijk 50% van de inkomsten. Daarna werd de 60% van Centertainment nog van de royalty’s afgehaald, voordat aan Epica werd uitbetaald. Let dus goed op waar het percentage precies over wordt berekend en vraag om een rekenvoorbeeld.
 • Vaak probeert de partij die iets moet betalen tot verrekening over te gaan met iets wat zij nog tegoed zou hebben.
  Het is logisch dat er bij openstaande kosten ergens een bedrag vandaan moet komen. Check alleen altijd wel even wie hiervoor verantwoordelijk is en wie er dus moet betalen.
 • Als dit je nog niet heeft aangezet tot het opstellen of checken van je contract… bedenk dan dat Centertainment €12.811,00 aan proceskosten moet betalen, plus een voorschot op de schadevergoeding van €76.876,20. Met een duidelijk contract kan zoiets worden voorkomen.

Lees meer over de uitspraak van de rechten in de zaak tussen Epica en Centertainment

Wil je meer weten over deze uitspraak of het vonnis helemaal lezen? Klik dan hier of lees hier de samenvatting.

Juridisch advies nodig?

Verrekening van royalty’s kan soms best ingewikkeld zijn. Dat geldt uiteraard ook voor de vele manieren waarop je een contract kan beëindigen. Heb je hulp nodig bij het beoordelen van jouw situatie of overeenkomst? Neem dan gerust even contact op om de mogelijkheden te bespreken.


[contact-form-7 id=”3796″ title=”Contactformulier”]

Dit artikel is geschreven door studentstagiaire Joëlla Klink en Sander Petit

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
WhatsApp
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SANDER PETIT LL.M

Contact opnemen met Sander Petit - De Dance-Advocaat
Foto: Wouter Wolfkamp (Nortoir)

RECENTE BERICHTEN

SOCIALS