fbpx
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe Richtlijnen weigering voor merken gepubliceerd

Onlangs heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (ook wel afgekort tot “BBIE” of “BOIP”) nieuwe richtlijnen gepubliceerd over de zogenaamde ‘absolute weigeringsgronden’. Kort gezegd, zijn dit de gronden waarop je merk wordt geweigerd omdat het niet aan de daarvoor gestelde vereisten voldoet. Belangrijk dus als je erover nadenkt om een aanvraag voor een merkinschrijving te doen!

Zoals het BOIP zelf in het begeleidend bericht bij de richtlijnen aangeeft, is het geen wijziging van of toevoeging aan de oudere richtlijnen, maar een compleet nieuwe set.

Handleiding

De richtlijnen kan je zien als een handleiding voor ‘de gebruiker’ van de diensten van BOIP. Het BOIP informeert daarmee over de gang van zaken en hoe merken worden beoordeeld aan de hand van de absolute weigeringsgronden. De richtlijnen geven ook tips over hoe je weigering van een merk kunt voorkomen. Dat is natuurlijk enorm belangrijk voor iedereen die onderneemt. Als je er met het uitbouwen van je ‘brand’ nog geen rekening mee houdt, misschien omdat je denkt dat een merkinschrijving nu nog niets voor jou is, dan zou dat later weleens voor problemen kunnen zorgen. Althans; voor gemiste kansen. Laten we dat voor zijn!

Richtlijnen voor procedure en formaliteiten

Het eerste deel van de richtlijn gaat in op de procedure en formaliteiten. Hierin worden essentiële tips gegeven over hoe je weigering voorkomt. Het BOIP wijst vooral op het kiezen van de juiste klasse en waren en diensten. Dat gaat nogal eens mis. Het makkelijkste kun je de voorgeselecteerde omschrijvingen gebruiken die weergeven waarvoor jij je merk wil registreren. Kijk hier voor een overzicht van de standaardcategorieën of wel de Nice-klassen.

Weigering voorkomen is van levensbelang voor je merkaanvraag. Weigering betekent namelijk; geen merk en centen weg. Goed om even grondig door te lezen dus, ook als je nog geen merk wil registeren, maar al wel bezig bent met het uitbouwen van je ‘brand’. Al het marketingbudget wat je er nu instopt, zou weleens voor niets kunnen zijn geweest als er al een merk bestaat dat gelijk is of lijkt op jouw ‘brand’.

Vervolgens worden de procedure rondom de toetsing/weigering van een merk uiteengezet, waaronder de stappen, termijnen en bijvoorbeeld de inhoud van bezwaarschriften.

Absolute weigeringsgronden

De kern van de richtlijnen weigering bevindt zich in het tweede deel van het document van het BOIP. Dat deel gaat namelijk in op de absolute weigeringsgronden zelf. Hier wordt na de uitgangspunten, per grond uitgelegd wat deze inhoud. Het BOIP geeft verder ook praktische voorbeelden, waardoor je makkelijk vergelijkingen kunt maken met jouw brand of merk.

Meest opvallende wijzigingen uit de richtlijnen weigering

De structuur van de richtlijnen is ook veranderd. De gronden worden nu artikelsgewijs afgegaan aan de hand van artikel 2.2bis Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE). BBIE, BOIP, BVIE, volg je het nog? De wet (of eigenlijk; het Vedrag) kort ik hier af als BVIE.

Artikel 2.2bis lid 1 sub a BVIE

Nieuwe vormen van mogelijke merken zijn opgenomen en worden toegelicht. Zo kunnen buiten woord- en beeldmerken nu ook vormen, kleuren, geluid, patronen, beweging, multimedia en hologrammen als merk worden geregistreerd. De vastlegging hoeft niet meer enkel cryptisch, maar kan nu ook door middel van een elektronisch format.

De lijst van mogelijke merken/tekens is daarbij ook nog is niet-limitatief.  Dus er zijn nog meerdere mogelijkheden. Toch wordt er ook opgemerkt dat er wel tekens zijn die geen merk kunnen vormen. Zo blijven bijvoorbeeld geur- en smaakmerken uitgesloten.

Nu de nieuwe merken nog weinig/geen jurisprudentie kennen zal de omgang met en de beoordeling van deze merken zich nog moeten uitkristalliseren. Jurisprudentie is tot nu toe vooral gericht op vormen, kleuren en slogans.

Artikel 2.2bis lid 1 sub e BVIE over de vorm of ander kenmerk

Aan grond e is toegevoegd ‘of ander kenmerk’. Er wordt dus niet meer alleen gelet op de vorm die:

  1. Door de aard van de waar wordt bepaald, dan wel
  2. Noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst of
  3. Een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Ook andere kenmerken spelen een rol. Voorbeelden die hierbij worden genoemd zijn een rode zool en een bepaald patroon op kleding. Aangezien er voor deze nieuwe kenmerken ook nog geen (vaste) jurisprudentie is, stelt het Benelux-Bureau zich conservatief op bij de toetsing op deze grond .

Artikel 2.2bis lid1 sub h BVIE

Moeten merken die vlaggen, wapens en andere officiële tekens en emblemen van landen of internationale organisaties bevatten worden geweigerd of nietig verklaard worden?  Ook hiervoor worden in de richtlijn voorbeelden gegeven wanneer het gebruik hiervan wel/niet is toegestaan. Niet geheel relevant voor jou (denk ik), dus dit laat ik voor nu even buiten beschouwing.

Artikel 2.2bis, lid 1, sub i, j k en l BVIE over merken die van inschrijving zijn uitgesloten wegens strijd met verdragen over geografische of productaanduidingen; “agri”-bescherming

Ook mag er niet zomaar een geografische naam of productaanduiding worden gebruikt. Sommigen hiervan zijn namelijk beschermd. De richtlijnen zetten uiteen wanneer dit wel mogelijk is en verwijzen naar bruikbare databases.

Wanneer je een merk hebt/wilt inschrijven zijn de richtlijnen handig om er even bij te pakken. Je kan informatie vinden over hoe het merk zal worden getoetst. Daarbij kan je zelf al kijken of je merk voldoet en hoe je het anders zou kunnen verbeteren.

Download

Je kan de richtlijnen direct downloaden via deze link.

Vragen over merken of de richtlijnen weigering?

Heb je vragen of wil je dat ik je help met het inschrijven van je merk? Meer informatie over merkrecht, staat hier. Nog steeds vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.

[contact-form-7 id=”98″ title=”Contact”]

Dit artikel is geschreven door Sander Petit en studentstagiaire Joëlla Klink.

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
WhatsApp
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SANDER PETIT LL.M

Contact opnemen met Sander Petit - De Dance-Advocaat
Foto: Wouter Wolfkamp (Nortoir)

RECENTE BERICHTEN

SOCIALS